Montáž dvousloupového zvedáku stavební připravenost

Požadavky na kvalitu betonu:
- Beton C20/25 podle DIN 1045-2 (dřívější označení: DIN 1045 Beton B25).
- Podlaha musí být vodorovná s nerovností menší než 5mm.
- Nový beton musí zrát 28 dní..
- Síla Betonu 20 cm < a více

Rozměry základové desky:
Ideálně by celá podlaha haly měla být z betonu C20/25, 200 mm (až 4 t) popř.. 250 mm silná (5 t ).

Minimální rozměry:
2-sloupová do 4 t:
4 m x 3 m x 0,2 m

Pozadavky_zvedak.jpg

Další požadavky:

- Okolní podlaha musí být uzpůsobena zatížení, např. žádné pískové podlahy atd..

- Výztuž betonu je nezbytná pouze pro plošinu při jejím správném používání.
- V případě pochybností by měl být základ vždy potvrzen / testován statikem.

Při podlaze vystavené mrazu je třeba dbát na:

Při podlaze vystavené mrazu musí beton odpovídat expoziční třídě XF4, vzhledem k tomu, že nelze vyloučit vliv tající námrazy.

Proto jsou určeny tyto minimální požadavky na beton vystavený mrazu: Expoziční třída:

XF4

Maximální w/z:

0,45

Minimální pevnost v tlaku:

C30/37(místo C20/25)

Minimální obsah cementu:

340 kg/m³

Minimální pórovitost:

4,0 %

 

Kotvicí šroub

kotva.jpg

Kotvicí šroub je třeba dotáhnout s 120 Nm.